Descripció

A infantil s’ha introduït el dia de l’esport a la setmana de la salut. La finalitat és potenciar l’esport i una dieta sana com a hàbits de vida saludable. Consisteix en un circuit amb diferents estacions on a cada estació s’ha de realitzar diferents esports: xuts de futbol, tocs amb la raqueta tova de tennis, bitlles, cursa de sacs, passar-se la pilota simulant el voleibol, llançaments a la cistella de bàsquet, aeròbic i relleus per parelles. A cada estació hi ha una mestra i deferents alumnes de CM ajudant als més petits. A part, cada grup d’infantil està format per diferents alumnes de diferents nivells d’infantil creant una interacció internivells.

DATA D’EXECUCIÓ: el 6 de maig de 2015

Motivació:

A arrel de presentar els Jocs Mediterranis a l'escola les mestres d'infantil van voler proposar aquesta activitat dins de la setmana de la salut.


Finalitat:

Potenciar una vida saludable amb els conceptes d'una dieta equilibrada i la pràctica d'Activitat Física.


Resultats esperats:

Que l'alumnat conegui i practiqui Activitat Física i la relacioni amb una vida saludable, una diada d'interacció entre nivells d'infantil i amb l'alumnat responsable de cada estació.


Centre:

Escola Marinada

Destinataris:

 • Estudiants


Nivell educatiu

 • Educació Infantil

 • CM Primària

Àrees curriculars:

 • CN-Ciències de la naturalesa

 • CS-Ciències socials

 • EF-Educació física

 • EC-Educació per a la ciutadania


Criteris de transversalitat:

 • Genere

 • Ecologic

 • Inclusio


Àmbit competencial:

 • Artística i cultural

 • Aprendre a aprendre

 • Autonomia i iniciativa personal

 • Coneixement i la interacció amb el món

 • Social i ciutadana