Descripció

Amb aquesta activitat es pretén aprofundir en el coneixements de les diferents disciplines esportives que es duran a terme als Jocs Mediterranis 2017.

És una activitat que es proposarà a claustre i serà votada al llarg d’aquest mes de juny. Els nens i nenes de cada nivell, mitjançant votació també escolliran l’esport que representarà a la seva classe fins a l’execució dels Jocs Mediterranis 2017. Al mateix temps, aquests seran els encarregats de confeccionar un cartell referent al nom de l’esport i un dibuix que es penjarà a cadascuna de les portes de cada aula, a tota l’escola. Aquesta segona part es durà a terme durant el primer trimestre del curs 2015-2016.

Motivació:

L’objectiu principal d’aquesta activitat és vincular a cadascuna dels grups classe de l’escola amb un dels esports que es duran a terme a Tarragona l’any 2017. Al llarg del curs, fent un treball conjunt amb tutors i especialistes del centre, es duran a terme adaptacions i tasques dins de les diferents àrees curriculars per tal d’adaptar material, problemes matemàtics, fitxes de llengües, etc... i relacionar-los amb aspectes, característiques, instal•lacions, terreny de joc, etc,... de l’esport que representa a cada classe.
Paral•lelament, des de l’àrea d’Educació Física s’intentaran treballar (tenint en compte les possibilitats i instal•lacions del centre), la majoria dels esports que representen a les diferents classes.


Finalitat:

Primerament la nostra finalitat és vincular cada grup classe amb un esport per tal de donar a cconèixer el màxim nobre d'esports que participen als jocs i en la mesura del possible intentar posar en contacte a algun esportista d’elit o federació d’algun dels esports treballats per tal de dotar als nens i nenes de l’escola d’un contacte en primera persona amb el món de l’esport professional.


Resultats esperats:

Que els nens i nenes coneguin més bé el màxim nombre d'esports que participen als jocs d'una manera més directa.


Centre:

Escola Pau Casals

Destinataris:

 • Estudiants

 • Professorat


Nivell educatiu

 • Educació Infantil

 • CI Primària

 • CM Primària

 • CS Primària

Àrees curriculars:

 • EF-Educació física

 • TE-Tecnologies

 • TU-Tutoria

 • EV-Visual i plàstica


Criteris de transversalitat:

 • Genere

 • Inclusio


Àmbit competencial:

 • Artística i cultural

 • Aprendre a aprendre

 • Autonomia i iniciativa personal