Descripció

Incorporar un apartat al blog  de l’escola on poder anar publicant tot el que es fa en relació als Jocs Mediterranis des de l’escola. Al mateix temps posar un enllaç des del mateix apartat a la web oficial.

http://escolaprimariapaucasals.blogspot.com.es/

 

 

 

 

Motivació:

L’objectiu principal d’aquesta activitat es poder continuar apropant a l’alumnat de primària i les seves famílies al coneixement dels Jocs Mediterranis i a les noticies que es van desenvolupant al voltant d’aquests.

Específicament, gràcies a aquest apartat del blog, volem donar a conèixer tot allò que com a escola planifiquem i estem duent o durem a terme. Es veuran reflectides també aquelles noticies que afectin a nivell de municipi, com a seu esportiva que és El Vendrell, i també les activitats que requereixin de la participació de l’alumnat o les seves famílies.

Tenim al nostre favor el fet de voler dotar a aquesta eina d’un característica que ens permeti un feedback interactiu, on les famílies, prèvia supervisió d’un encarregat que revisi les participacions, puguin penjar comentaris i experiències relacionades amb les activitats que, com a escola, s’aniran proposant i realitzant.


Finalitat:

Implicar a la comunitat educativa el més aviat possible.


Resultats esperats:

Augmentar l'interès, i el coneixement dels jocs en la nostra comunitat educativa.


Centre:

Escola Pau Casals

Destinataris:

 • Estudiants

 • Professorat

 • Comunitat educativa


Nivell educatiu

 • Educació Infantil

 • CI Primària

 • CM Primària

 • CS Primària

Àrea curricular:

TU-Tutoria


Criteris de transversalitat:

 • Genere

 • Ecologic

 • Inclusio


Àmbit competencial:

 • Comunicativa, lingüística i audiovisual

 • Gestió i tractament de la informació digital

 • Autonomia i iniciativa personal

 • Coneixement i la interacció amb el món

 • Social i ciutadana