Descripció

Presentació grupal a través d’un power point per donar a conèixer els JJMM 2017 de Tarragona.

 

Motivació:

Conèixer i participar en aquests jocs.


Finalitat:

Conscienciar a la societat de les conseqüències i repercussions positives d'aquest esdeveniment esportiu a la ciutat, seus, subseus i l'entorn més proper.


Resultats esperats:

Despertar en la resta de companys de classe un interès per saber més sobre els JJMM 2017 a tots els seus nivells


Centre:

Santa Teresa de Jesus

Destinataris:

  • Estudiants


Nivell educatiu

  • ESO

Àrea curricular:

EF-Educació física


Criteris de transversalitat:

  • Genere


Àmbit competencial:

  • Comunicativa, lingüística i audiovisual

  • Gestió i tractament de la informació digital

  • Aprendre a aprendre

  • Autonomia i iniciativa personal