Descripció

Els alumnes de CM treballaran l’expressió corporal i el mim basant-se amb l’obra de teatre Slàstic de El Tricicle.

Visualitzaran l ‘obra de teatre, faran comentaris, petits treballs de expressió corporal i al final de la UP, per grups de tres alumnes, representaran un gag de l’obra.

Aquesta obra será gravada i la veuran després.

A final de curs , els grups que vulguin, podrán representar-ho en el festival de fi de curs.

(Activitat realitzada al febrer de 2015)

Motivació:

Construir material a partir del reciclatge i la reutilització.
Perdre la vergonya a l'hora d'actuar davant els companys.
Treballar el mim i l'expressió corporal relacionant-lo amb l'esport.


Finalitat:

Construir material esportiu reutilitzant-ne d'altre.
Crear una obra de teatre amb mim, que tingui a veure amb l'esport i veure el resultat final.


Resultats esperats:

Millorar en l'expressió corporal dels alumnes.
Valorar la importància de la reutilització i el reciclatge.
Gaudir de l'activitat del mim i la construcción de material.


Centre:

CEIP Pràctiques

Destinataris:

  • Estudiants


Nivell educatiu

  • CM Primària

Àrea curricular:

EF-Educació física


Criteris de transversalitat:

  • Ecologic


Àmbit competencial:

  • Comunicativa, lingüística i audiovisual

  • Artística i cultural

  • Aprendre a aprendre

  • Autonomia i iniciativa personal