Descripció

Exposem a diferents espais estratègics de l’escola els dibuixos de tots els nens i nenes que han participat en el concurs Fem la mascota dels Jocs Mediterranis 2017. Els alumnes i els altres membres de la Comunitat Educativa al desplaçar-se pel centre veuen les creacions dels  alumnes.

Motivació:

Els alumnes coneixen altres visions i maneres de crear una mascota d'una mateixa temàtica i es sorprenen de l'originalitat dels seus companys. La Comunitat Educativa se sent partícep de l'organització que s'està gestant dels Jocs Mediterranis, tots formem part dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 des dels seus inicis.


Finalitat:

Es vol que tot l'alumnat sigui conscient de que la creació de la mascota és un procés participatiu, coneguin les idees i creativitat dels seus companys, i que la participació en aquest concurs no es visqui com un fet aïllat.


Resultats esperats:

Foment del coneixement dels Jocs Mediterranis 2017 entre tota la comunitat educativa. Sentiment de pertenència i implicació en el procés d'organització dels Jocs i a la ciutat de Tarragona. Activitat conjunta de centre i de ciutat.


Centre:

Sant Domènec de Guzman (Dominiques)

Destinataris:

 • Estudiants

 • Professorat

 • Comunitat educativa


Nivell educatiu

 • CI Primària

 • CM Primària

 • CS Primària

Àrea curricular:

EV-Visual i plàstica


Criteris de transversalitat:

 • Genere

 • Inclusio


Àmbit competencial:

 • Artística i cultural

 • Autonomia i iniciativa personal

 • Coneixement i la interacció amb el món