Descripció

Les activitats es van realitzar en tres sessions al pati de l’escola  que consistien en fer un circuit amb bicicletes on hi havien diversos obstacles per tal de millorar la habilitat damunt de la bicicleta. I una última sessió que consistia en fer un recorregut en bicicleta des de l’escola fins al Vendrell.

Motivació:

Practicar i aprendre a anar en bicicleta amb diferents obstacles.


Finalitat:

Fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà per anar a l'escola i per fer esport.


Resultats esperats:

Algunes families han canviat els seus hàbits de transport a l'escola i ara venen en bicicleta .


Centre:

Escola Pla de Mar

Destinataris:

 • Estudiants

 • Professorat

 • Comunitat educativa


Nivell educatiu

 • CM Primària

Àrees curriculars:

 • CN-Ciències de la naturalesa

 • CS-Ciències socials

 • EF-Educació física

 • EC-Educació per a la ciutadania


Criteris de transversalitat:

 • Ecologic

 • Inclusio


Àmbit competencial:

 • Aprendre a aprendre

 • Autonomia i iniciativa personal

 • Coneixement i la interacció amb el món

 • Social i ciutadana