Descripció

Aquesta activitat consisteix en posar en un lloc visible per als alumnes de l’escola un enigma que tingui a veure amb els JJMM Tarragona 2017. Ells haurien d’intentar resoldre’l, escriure’l i deixar-lo dins d’una bústia. Entre els alumnes que l’encertin es farà un sorteig i el guanyador/a obtindrà algun petit obsequi. L’enigma seria quinzenal i no serà el mateix per cada cicle ja que si és massa fàcil o massa díficil, pot perdre l’element motivacional.

Motivació:

La motivació ve creada per tres factors: el propi misteri de l'enigma, el reconeixement del guanyador/a i el plantejament de joc.


Finalitat:

A més que els alumnes investiguin i coneguin més aspectes dels JJMM Tarragona 2017, aquesta activitat intenta connectar els continguts curriculars amb els Jocs dins d'un entorn interdisciplinar.


Resultats esperats:

Els estudiants incrementaran la seva indentitat amb els Jocs Meditarranis i Tarragona i ampliaran els seus coneixements transversals.


Centre:

Escola Pau Delclòs

Destinataris:

 • Estudiants


Nivell educatiu

 • CI Primària

 • CM Primària

 • CS Primària

Àrees curriculars:

 • CN-Ciències de la naturalesa

 • CS-Ciències socials

 • CC-Cultura clàssica

 • EF-Educació física

 • EC-Educació per a la ciutadania

 • RE-Història i cultura de les religions

 • LE-Llengües estrangeres

 • MA-Matemàtiques

 • MU-Música

 • TE-Tecnologies

 • EV-Visual i plàstica

 • AL-Altres


Criteris de transversalitat:

 • Genere

 • Inclusio


Àmbit competencial:

 • Comunicativa, lingüística i audiovisual

 • Artística i cultural

 • Gestió i tractament de la informació digital

 • Matemàtica

 • Aprendre a aprendre

 • Autonomia i iniciativa personal

 • Coneixement i la interacció amb el món

 • Social i ciutadana