Descripció

El tennis taula és una activitat molt motivadora i enriquidora, que serà un dels esports oficials dels jocs del mediterrani que tindran lloc a Tarragona l’any 2017, pels alumnes de 4t.de primària.
En primer lloc el senyor Miguel Ángel González els explica la tècnica i la tàctica d’aquest esport. Per grups van anar provant i els va anar corregint la posició del cos, la manera d’agafar la pala…
Finalment van provar una màquina que llançava pilotes. Tots van gaudir de l’experiència.

(Escrit que l’escola ha penjat al seu blog).

Motivació:

- Aprendre i gaudir de l'activitat física.
- Motivar l'alumnat per gaudir de l'esport i de la pràctica d'un esport minoritari com el tennis taula.


Finalitat:

1- Conèixer el lloc on es desenvoluparan a Cambrils les modalitats de judo i kàrate.
2- Donar a conèixer l'esport del tennis taula, com esport dels jocs del mediterrani Tarragona 2017 als alumnes de 4t. de primària del centre.


Resultats esperats:

Molt bons. El fet que els alumnes rebin una sessió de tennis taula per part d'un entrenador de tennis taula els ha motivat i agradat molt.


Centre:

Escola La Bòbila

Destinataris:

  • Estudiants


Nivell educatiu

  • CM Primària

Àrea curricular:

EF-Educació física


Criteris de transversalitat:

  • Genere

  • Inclusio


Àmbit competencial:

  • Comunicativa, lingüística i audiovisual

  • Artística i cultural

  • Autonomia i iniciativa personal

  • Coneixement i la interacció amb el món

  • Social i ciutadana