• Sentit de l’ètica
 • Honestedat
 • Gaudir de l’esforç
 • Solidaritat
 • Autoconfiança
 • Pau
 • Respecte
 • Equilibri cos-voluntat-ment
 • Justícia social
 • Responsabilitat
 • Esportivitat
 • Enteniment
 • Orgull
 • Fairplay
 • Tolerància
 • Orientació a la Excel·lència
 • Amistat
 • Integració
 • Aprenentatge
 • Sentit col·lectiu