Descripció

A l’Ins Torreforta oferim classes de Zumba com a activitat extraescolar tots els dijous de 16.45 a 17.45h. L’activitat és oberta tant a alumnes del centre com a alumnes d’altres centres que vulguin participar.

Les classes de Zumba estan enmarcades dins del Pla Català d’Esport a l’Escola (de la Generalitat) i el Pla d’Entorn (de l’Ajuntament de Tarragona).

Ins Torreforta-ZumbaIns Torreforta - Zumba

Ins Torreforta - Zumba

Ins Torreforta - Zumba

Motivació:

Fer que els alumnes facin esport al seu temps lliure, es relacionin amb altres joves de la seva edat, i es diverteixin fent esport.


Finalitat:

Promoure l'esport des d'una altra punt de vista que no sigui el lectiu


Resultats esperats:

Aconseguir que els alumnes no abandonin aquestes classes, i que l'esport al temps lliure esdevingui un hàbit per ells


Centre:

Institut Torreforta

Destinataris:

 • Estudiants

 • Professorat

 • Comunitat educativa


Nivell educatiu

 • ESO

 • Batxillerat

 • Altres

Àrea curricular:

EF-Educació física


Criteris de transversalitat:

 • Genere

 • Inclusio


Àmbit competencial:

 • Autonomia i iniciativa personal

 • Coneixement i la interacció amb el món

 • Social i ciutadana


Fitxers adjunts: